به نام ایزد مهربان

هرچند دنیای معاصر، دنیای پیشرفت علوم و تکنولوژی در تمامی عرصه‌های تجربۀ انسان محسوب می‌گردد و گاه ما را بیش از همیشه مجذوب افق‌های آینده می‌کند؛ اما همین پیشرفت‌ها گاهی ما را در شناخت گذشتگان یاری می‌دهد و زوایایی از زندگی ناشناختۀ انسان را روشن می‌سازد که درک از آینده را نیز ارتقا می‌بخشد. باستان‌شناسی علمی است که گذشته و آینده را پیوند می‌دهد و به حق می‌توان گفت علمی کاملا پویا و مفید است.


حال در این راستا، مفتخریم تا هشتمین همایش بین‌المللی باستان‌شناسان جوان را در پاییز ۱۴۰۰ به یاری جمعی از اساتید و دانشجویان ایرانی و خارجی و با پشتیبانی معاونت پژوهشی و فرهنگی دانشگاه تهران، برگزار کنیم. باتوجه به اهداف و محوریت اصلی همایش در دور‌ه‌های پیشین، تلاش بر ارائۀ فعالیت‌های علمی باستان‌شناسان جوان است و بنا داریم این رسالت فرخنده و مبارک را گرامی داشته تا موجب ارتقا سطح کیفی و کمی دانش باستان شناسی در جوامع علمی و فرهنگی گردد.
امید است با تکیه بر تجربۀ پیشین، هشتمین دورۀ همایش باستان‌شناسان‌ جوان محملی مناسب برای تعامل و ارائۀ آخرین تحقیقات پژوهشگران جوان باستان‌شناس باشد. پیشاپیش دست تمام دوستان و همکاران ایرانی و غیر ایرانی که ما را در برگزاری این همایش یاری می‌رسانند، صمیمانه می‌فشارم.


با احترام


  مجید منتظرظهوری


دبیر علمی همایش