میراث فرهنگی، آثار مادی و معنوی به جامانده از گذشته است که بر هویت فرهنگی انسان­ها دلالت دارد و به بازشناسی آثار مادی تمدن­ها و سیر تشکیل و تکامل آنها سندی با ارزش به شمار می­رود. برای هر ملت، شناخت گذشته برای ساختن آینده­ای بر پایه هویت فرهنگی خویش اهمیت می­یابد. در حقیقت پویایی و بقایی فرهنگی در آینده، نیازمند پیوستگی میان دیروز، امروز و فردای ملت­هاست. امروزه در آغاز هزاره سوم و عصر ارتباطات و جهانی شدن، وجه تمایز ملت­ها از یکدیگر، هویت فرهنگی است که ریشه در میراث فرهنگی دارد. ایران نیز سرزمینی است به دیرینه سالی تاریخ و حتی بس کهن­تر از آن. در این سرزمین همواره چشمه­های اندیشه­های ژرف علمی، فلسفی ، فرهنگی و هنری جوشان و خروشان بوده و به شط بسیط فرهنگ جهانی می­ریخته و می­پیوسته است. در این روزگار برماست که پیشینۀ تاریخی و فرهنگی ایران را بشناسیم، نگهبانان راستین تفکر ایرانی باشیم و به دیگران نیز عرضه داریم از این­رو، انجمن علمی باستان­شناسی دانشگاه تهران اقدام به برگزاری همایش باستان­شناسان جوان در سال جاری نموده است. برگزاری همایش و سمینارهای علمی تلاشی در راستای اغناء روحیه جستجوگری  و کاوشگری جامعه علمی و اجرایی کشور برای کسب معلومات و اطلاع از یافته های جدید در عرصه علم و دانش است. علاوه بر آن، برگزاری همایش­ها به تجمیع تجربیات، برقراری ارتباط مستقیم و رو در روی پژوهشگران و محققین و علم آموزان و ایجاد زمینه ای برای فعالیتهای جمعی کمک شایانی می نماید.

از انجا که انجمن­های علمی دانشجویی دانشگاه­ها، با استفاده از توانمندی­های خلاقانۀ نیروهای مستعد و جوان، در جهت تولید و ترویج علم، همواره نقش فزاینده­ای را سهیم می­باشد و در واقع به عنوان عامل ترویج و گسترش «علم پژوهی» آکادمیک به شمار می­آید، انجمن علمی دانشجویی باستان شناسی نیز با توجه به رسالت­های خود و همچنین ضرورت برگزاری و موفقیت در برگزاری این همایش در سالهای قبل و استقبال کم نظیر باستان­شناسان ایرانی و غیر ایرانی تصمیم به برگزاری هر چه باشکوه­تر آن  در آبان 1400 گرفته است که در این همایش تعداد کثیری از باستان­شناسان ایرانی و غیرایرانی گرد هم آمده و پیرامون آثار فرهنگی و تمدن ایران به ایراد سخنرانی و بحث خواهند پرداخت؛ امید است با حمایت مسئولان، اساتید و دانشجویان شاهد برگزاری هرچه بهتر برگزار شدن که در شان دانشگاه تهران و گروه باستان شناسی به عنوان گروه مادر در ایران باشیم.

 همایش بین المللی باستان­شناسان جوان با هدف گرد آمدن اساتید، دانشجویان، دانش پژوهان و صاحبنظران به منظور آگاهی از آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی باستان شناسی و بررسی چالش ها، آسیب ها و فرصت های پیش روی این رشته در هشت حوزه تخصصی شامل ۱- باستان شناسی و آموزش ۲- باستان شناسی ایران؛ دیروز، امروز، فردا، ۳- شناخت گذشته با بهره گیری از باستان شناسی تحلیلی ۴- مواد فرهنگی در باستان شناسی ایران  ۵- نظریه و عمل در باستان شناسی ایران 6- استان شناسی و علوم میان رشته ای 7- جدیدترین یافته ها از کاوش ها و بررسیهای باستان شناسی ایران فرهنگی و 8- حفاظت از میراث باستان شناختی برگزار خواهد شد.